All rights reserved © 2011

OPRAWY NISKONAKŁADOWE

Spotkania w przestrzeni idei – słów – obrazów. Księga pamiątkowa


V. Landsbergis, Nasz patriotyzm, ich szowinizm?, Toruń 2011


S. Salmonowicz, W cieniu Klio i Temidy. Studia z histroii prawa, Toruń 2011


A. Karwacki, Papierowe skrzydła, Toruń 2011


A. Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich, Toruń 2011


Ks. J. Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, Toruń 2011